Biosolar Forum  =>  Általános  =>  TÁBLÁZATOKlapozz: 1, 2, 3   következő »
Mielőtt kérdezel olvasd el a témához tartozó KIEMELT CIKKEKET!
2014-03-15
07:53:16
#45979
EMISSZIÓS ÉRTÉKEKABSZOBCIOS, EMISSZIÓS ÉRTÉKEK
2013-10-26
03:24:20
#42997
A mindennapi életben leggyakrabban előforduló oldatok PH értéki (wikipedia):2013-02-19
10:19:01
#38656
Hőfokgyakoriság

Hőmérséklet előfordulások évente (www.epgeplap.hu).
+7 fok alatt ~140 nap
-2 fok alatt ~20 nap
A hónapok átlag hőmérséklete (www.epgeplap.hu)GázfogyasztásGázfogyasztás/Külső hőmérsékletPadlófűtés köreiNapkollektor hozama
Fal felületi hőmérséklete az U érték függvényében
Hőfokhíd és a fűtési idény hossza
Függőleges hőprofil
Hőátadási tényező (alfa)
2013-01-27
13:20:02
#38054
GIPSZKARTON

Adatlap
2012-10-06
19:39:54
#33917
ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI, ÉPÍTMÉNYEK TŰZVÉDELME (OTSZ 5. rész)

Ne égesd el!
A Levegő Munkacsoport kiadványa (www.levego.hu)

A légszennyező anyagok között a műanyagok égéstermékei a legveszélyesebbek közé tartoznak.


szocsmarciVálasz erre
2012-08-01
21:41:13
#32083
Napkollektor méretezés


Forrás: www.vaillant.hu/upload/docs/SzolarTS_5.1kiadas_1.pdf
Ökölszabály 1: 60%-os elérendő szolár fedezeti fokhoz személyenként síkkollektor esetén kb. 1-1,5 m2, illetve vákuumcsöves kollektor esetén 0,8 m2 nettó kollektorfelületet kell alapul venni. Az ehhez illeszkedő szolártároló a napi melegvízszükséglet kb. 1,5 – 2-szeresének feleljen meg.

Ökölszabály 2: 25%-os szolár fedezethez személyenként 50 liter 60 °C-os melegvízszükséglet esetén 0,5 m2 kollektorfelületet, 50%-os szolár fedezethez pedig 50-50 liter melegvízszükséglet (60 °C) esetén 1 m2 kollektorfelületet kell betervezni.

Bosch féle diagram
Forrás: www.bosch-climate.hu/files/201007051632080.Tippek3.pdf

Bosch egyszerű szolár csőméretezés
(A csöveket min. 20 mm falvastagságú szolár szigeteléssel ajánlott ellátni!)2012-07-19
08:44:00
#31687
SZABÁLYOZÁS

2012-07-18
16:20:14
#31673
SZÓTÁRAK

1.
Paya - magyar műszaki szótár

hőszipka = hőszivattyú
szemét = dokumentáció
vellany = elektromos szerelvények
cullang = kiegészítő áramkörök, fitting
besz@rt = meghibásodott
cekászparancs = vezérlőáram
cekászprogram = fűtési program
cekászol = elektromos fűtés bekapcsolt állapotban
szipóka = szivattyú
kabátolva = hőszigetelve
cenya = centiméter
bohócbojler = kis méretű villanybojler
csapoló = fürdőszoba
n csöcsű kismalac = tároló n db csonkkal
drénboci = drain-back tartály
nyakkendőinverter = visszatápláló inverter (Grid Tie Inverter)
kompót = kompresszor
klimax = klíma
lékkazán = levegő-víz hőszivattyú
Permatyi = Permanent
tabella = táblázat
hozomány = hozam
hangember = nagyot-mondó
vasribanc = bankjegykiadó automata
gümőkollektor = spirál talajkollektor

2011-11-25
10:53:16
#21315
CO2 emissziós faktorok (Magyarország)
A táblázat azt mutatja, hogy egységnyi energia mekkora CO2 kibocsátás árán érhető el. Az energia-fajtára jellemző értékek országonként változnak. Pl Norvégiában a villamosenergia jelentős hányadát szélerőművek adják, ezért a az elektromos áram felhasználása nem okoz akkora C2 kibocsátást, mint nálunk.
Leegyszerűsítve a faktor annál nagyobb, minél kevésbé megújuló forrásból származik az energia.

A hétköznapi életben ennek a számnak nem sok jelentősége van, viszont annak, aki költségvetési pénzeket akar megszerezi, a lehető legmagasabb csökkentést kell kimutatnia.
2011-11-02
14:53:14
#20637
Heat-pipe hővezetése a keresztmetszet függvényében.A táblázatból még az is látszik, hogy 70°-os dőlésszögnél a legjobb a teljesítménye.

2011-10-09
15:24:28
#18445
2012 januárjától változnak az egyes épületszerkezetekre vonatkozó hőátbocsájtási tényező értékek. A meglévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosítása hivatalosan még nincs elfogadva, de valószínűleg nem módosul a tervezet.
A 2012. augusztus 13-án kiadott 40/2012 (VIII. 13.) BM rendelet módosította ugyan az Európai Parlament és az Európa Tanács által kiadott 202/91 EU Direktíva alapján született 7/2006 (V. 24.) TNM rendeletet, de nem szigorította az annak 1. mellékletében lefektetett hőátbocsátási tényező követelményértékeket. A BM rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2010/31 EU irányelvére (2010. május 19.) hivatkozik.


Épülethatároló szerkezetek követelményértéke
A hőátbocsátási tényező U (W/m2K)

Külső fal 0,45
Lapostető 0,25
Padlásfödém 0,30
Fűtött tetőteret határoló szerkezetek 0,25
Alsó zárófödém árkád felett 0,25
Alsó zárófödém fűtetlen pince felett 0,50
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50
Szomszédos fűtött épületek közötti fal 1,50
Talajjal érintkező fal 0 és -1 m között 0,45
Talajon fekvő padló a kerület mentén
1,5 m széles sávban (a lábazaton
elhelyezett 0,50 azonos ellenállású
hőszigeteléssel helyettesíthető)
END_PREFORMATTED_TEXT
1) A követelményérték a „rétegtervi hőátbocsátási tényező” maximális értéke, amin az adott épülethátroló szerkezet átlagos hőátbocsátási tényezője értendő: ha tehát a szerkezet, vagy annak egy része több anyagból összetett (pl. váz- vagy rögzítőelemekkel megszakított hőszigetelés, pontszerű hőhidak, stb), akkor ezek hatását is tartalmazza.
2) Az állami és önkormányzati lakossági épületekre már 2017. január 1-től érvényes követelményértékek
3) Meglévő épületeknél a szerkezeti elemek (térdfal, ferde fal, padlás- vagy búvótér födém) hőátbocsátási tényezőinek felületarányos átlaga nem lehet nagyobb, mint az előírt követelményérték.
4) Ahol a meglévő épület adottságaiból következően az előírt követelmény teljesítése a felújítás során a használhatóságot negatívan befolyásolná, vagy lehetetlenné tenné (pl. a közlekedési és menekülési útvonal szűkítése, a belmagasság nem megengedett mértékű csökkentése stb.), a követelmény enyhítése vagy a követelmény alóli felmentés indokolható.
5) Magas akusztikai vagy biztonsági követelményű üvegezés esetén érvényes követelményértékek.
6) A talajjal érintkező szerkezetek esetében a külső oldali hőátadási tényező hatása elhanyagolható.
7) A nem huzamos emberi tartózkodásra szolgáló terek alatti, 10 m-nél nagyobb szélességű padlók esetében a hőszigetelést elegendő a kerület mentén 2,0 m széles sávban beépíteni.
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet alkalmazási köre
1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
h) a műhely rendeltetésű épületre;
i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.
(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó
a) új épület építése;
b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)
ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
bb) egy évet meghaladó bérbeadása;
c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület
esetén.


Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában
a) energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza;
b) hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet fogalommeghatározásának keretein belül valamennyi épületszint hűtött-fűtött helyiségei alapterületének összege;
c) technológiai utasítás: tevékenység (folyamat) vagy gépek (berendezések) rendeltetésszerű alkalmazásához, használatához szükséges követelményeket tartalmazó műszaki dokumentáció;
d) energiaszolgáltató szervezet: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti egyetemes villamosenergia-szolgáltató, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti távhőszolgáltató, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi szolgáltató.
A tanúsítás szabályai
3. § (1) Az 1. § (3) bekezdés a) pontja esetében az energetikai tanúsítványt (a továbbiakban: tanúsítvány) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: Rend.) hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig (bejelentésig).
(3) Ellenérték fejében történő tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítéséről a tulajdonos gondoskodik, és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja, a bérlőnek bemutatja.
(4) Nem kell tanúsítványt készíteni
a) a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
b) ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
c) az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy éves, vagy annál rövidebb idejű bérbeadása
esetén.
(5) Az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a tanúsítvány - 1. melléklet szerinti - összefoglaló lapját az épület közhasználatú részében jól látható helyen kell kifüggeszteni.
(6) A kifüggesztett tanúsítvány mellett feltüntethető az előírt vagy ajánlott belső hőmérséklet és a tényleges belső hőmérséklet értéke, illetve további energetikai adatok, így különösen a megújuló energia felhasználása.
4. § (1) A tanúsítványt - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az épület egészére kell kiállítani.
(2) A tanúsítvány - a tulajdonos döntése szerint - az 1. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben kiállítható az épületnek egy önálló rendeltetési egységére (lakására) is.
(3) A tanúsítvány az épület egészére állítható ki, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy egy rendszert alkot. Kiállítható az épület egészére a tanúsítvány akkor is, ha az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről (lakásáról) készült tanúsítvány rendelkezésre áll.
(4) Az azonos energetikai tulajdonságú önálló rendeltetési egységek (lakások) tanúsításánál az egy önálló rendeltetési egységre (lakásra) készített tanúsítvány alapján a további hasonló rendeltetési egység (lakás) tanúsítványa kiállítható.
(5) Az építtető, illetve a tulajdonos biztosítja a tanúsítás elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, számlákat, a szükség szerinti mérések, ellenőrzések elvégzésének helyszíni feltételeit és a szükséges mértékű közreműködést.
5. § (1) A tanúsítást
a) ha a felelős műszaki vezető igazolja, hogy az épület a kivitelezési dokumentáció és a hozzá tartozó energetikai számításban figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőnek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, az 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján;
b) az 1. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a mért energiafogyasztási adatokból számítva a rendelkezésre álló számlák és tervrajzok alapján
kell elvégezni.
(2) A tulajdonos döntése szerint a tanúsítást a Rend.-ben meghatározott számítási (szemrevételezési, becslési) módszerrel kell elvégezni.
(3) Egyszerűsített tanúsítás végezhető el az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben akkor, ha az épületben meglévő hőtermelő berendezésekre, légkondicionáló rendszerre - a külön jogszabályban foglaltak szerint - felülvizsgálati igazolás készült, a tanúsítás során annak eredményét tényként kell figyelembe venni.
A tanúsítvány tartalmi követelményei
6. § (1) A tanúsítványt az 5. § (1) bekezdésben foglalt esetben az 1. melléklet szerinti, az 5. § (2) bekezdés szerinti esetben az 1. és 2. melléklet szerinti formátumban kell elkészíteni. Az energetikai minősítési osztályokat a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítvány összefoglaló lapjához az építészeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció energetikai igazoló számítását csatolni kell.
(3) A tanúsítvány nem igazolja és nem helyettesíti az épületre előírt másfajta követelmény teljesítését, és nem terjed ki gazdaságossági számítások, valamint költségvetés elkészítésére.

Energia-megtakarításra irányuló javaslat
7. § (1) Ha az épület energetikai minőségi osztálya nem éri el az 1. melléklet szerinti „C” kategóriát, akkor a tanúsítást megrendelő döntése szerint a tanúsítvány azonnal megvalósítható, energia-megtakarításra irányuló üzemviteli intézkedéseket, illetve hosszabb távon megvalósítható energiahatékonyságot növelő, felújítási, korszerűsítési munkákhoz kapcsolódó javaslatot (a továbbiakban: javaslat) is tartalmaz.
(2) A javaslat célja a tulajdonos tájékoztatása az energiahatékonyság növelésének lehetőségeiről. A javaslatban foglaltak megvalósítása nem része a tanúsítványban foglalt tények igazolásának.
(3) A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet.
(4) A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő költséghatékony megoldásra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is.
A tanúsítvány érvényessége
8. § (1) A tanúsítvány 10 évig érvényes.
(2) Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

A tanúsítást végző
9. § (1) E rendelet szerinti tanúsítási tevékenységet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jr.), illetve az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Émer.) előírásainak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló (a továbbiakban: tanúsító) végezheti, ha a Jr., illetve az Émer. előírásai szerint teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket. E szabály alól felmentés nem adható.
(2) A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú épületek tanúsítását az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő olyan tanúsító végezheti, akinek a külön jogszabályban meghatározott szintű nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték.
(3) A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrzi.
(4) Tanúsítási szolgáltatást folytathat
a) a települési önkormányzat,
b) az energiaszolgáltató szervezet, illetve
c) a b) pont hatálya alá nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának c) pontja szerinti más gazdálkodó szervezet,
feltéve, ha a tevékenység ellátásához az (1) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő tanúsítót foglalkoztat, vagy megbíz.


A tanúsítás költségei
10. § (1) A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordított idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint. Ezen igényt - díjjegyzékkel - a szerződéskötéskor és a tanúsítás elkészítésekor, átadásakor érvényesíteni kell.
(2) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, illetve önálló rendeltetési egységnél (lakásnál) a b) pont szerinti esetben a tanúsítás elszámolható időigénye legfeljebb 2 munkaóra.
(3) A díjjegyzékben részletezni kell a tanúsítási tevékenységre fordított időt és az óradíjat, a költségtérítést és az ezeket terhelő általános forgalmi adó összegét.
(4) A tanúsító költségként csak az utazással, illetőleg a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, valamint a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait számíthatja fel. A tanúsító a számlával nem igazolható, de
szükségszerűen felmerülő költségeinek (posta, telefon, irodaszer, stb.) fedezésére költségátalányt is megállapíthat, amely legfeljebb a díj 10%-a lehet.
(5) Az utazással eltöltött idő óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át.
(6) Kivételes esetben az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegű óradíj is megállapítható, ha a tanúsítási tevékenység hosszabb tudományos vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzített, speciális műszeres vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj felső határa az alapdíj két és félszerese lehet.
(7) A tanúsító a tanúsítási tevékenység során köteles költségkímélő megoldásokat alkalmazni.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.
(2) A hatálybalépéskor meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) 1. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti energetikai tanúsítása 2011. december 31-ig önkéntes.
(3) Ez a rendelet az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke 3. pontjának, valamint 7. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.
(4) A (2) és a (4) bekezdés 2012. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Energetikai minőségtanúsítvány minta
Energetikai minőségtanúsítvány
Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye):
Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma:
Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma:
Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer energiafogyasztása kWh/m2a:
Referenciaérték az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján:
A követelményérték (viszonyítási alap) kWh/m2 év:
Fajlagos hőveszteségtényező a követelményérték százalékában:
Az energetikai minőség szerinti besorolás:
Javaslat:
Egyéb megjegyzés:
A tanúsítvány kiállításának kelte:
Aláírás:

2. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze
Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye):
Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma:
A tanúsító neve, címe, jogosultsági száma:
A tanúsítvány kiállításának időpontja:
Méretek
Rétegrend
Azonosítás módja
Hőátbocsátási tényező
Hőhidak, csatlakozási élek
Megnevezés
Méretek
Azonosítás
Azonosítás módja
Vonalmenti veszteség
Nyílászárók
Megnevezés, típus
Méretek
Tájolás, benapozás
Társított szerkezet
Hőátbocsátási tényező
Épület(rész) veszteségtényezője:
Belső hőforrások (előírt vagy számított adat - utóbbi esetben tételesen):
Becsült légcsereszám, a becslés módja:
Épület(rész) effektív fűtési hőigénye:
Épületgépészeti rendszerek
Rendszerelem megnevezése, típusa
Energiahordozó
Teljesítmény / jellemző méret
Jellemző adat
Veszteség
Teljesítmény- tényező
Önfogyasztás villamos- energiaigény
Megjegyzé
Fűtési energia effektív igénye (épületrész minősítése esetén a közös rendszerekre a tulajdoni hányad alapján):
Melegvízellátás effektív energiaigénye (épületrész minősítése esetén a közös rendszerekre a tulajdoni hányad alapján):
Légtechnikai rendszer effektív energiaigénye (épületrész minősítése esetén a közös rendszerekre a tulajdoni hányad alapján):
Mesterséges hűtés effektív energiaigénye (épületrész minősítése esetén a közös rendszerekre a tulajdoni hányad alapján):
Villamosenergia effektív igénye:
Világítás (csak nem lakáscélú épületek esetében):
Rendszer, üzemórák száma, csatlakozási érték:
Fényforrás típusa
Megvilágítás
Szabályozás
Azonosítás módja
Világítás villamosene
Világítás bruttó energiaigénye:
Aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerből származó, az előzőekben figyelembe nem vett energia (épületrész minősítése esetén a közöstulajdoni hányad alapján):
Kapcsolt energiatermelésből származó, az előzőekben figyelembe nem vett energia(épületrész minősítése esetén a közös rendszerekrealapján):
Az összesített energiamérleg:
Az összesített energetikai mutató:
Az épület felület/térfogat viszony:
A fajlagos hőveszteségtényező:
A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke:
Az összesített energetikai jellemző követelményértéke: vagy A viszonyítási alap:
Az épület(rész) minősítése:
Javasolt korszerűsítési megoldás(ok) :
A javasolt megoldás rövid műszaki leírása:
A javasolt megoldás hatása a bruttó energiafogyasztásra:
A javasolt megoldás hatása az épület besorolására:
Valamennyi javaslat egyidejű alkalmazásának hatása az épület besorolására:
Mellékletek jegyzéke
(rajz, fénykép, infra felvétel, mérési jegyzőkönyv, iratmásolatok)
3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Az energetikai minősítési osztályok
Az energetikai minőséget minden esetben a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a vizsgált épület geometriai méreteivel és rendeltetésével azonos, a minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni.
A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló rendeltetési egység minőségi osztályának betűjele és szöveges jellemzése a táblázat szerinti.

A+ <55 Fokozottan energiatakarékos
A 56-75 Energiatakarékos
B 76-95 Követelménynél jobb
C 96-100 Követelménynek megfelelő
D 101-120 Követelményt megközelítő
E 121-150 Átlagosnál jobb
F 151-190 Átlagos
G 191-250 Átlagost megközelítő
H 251-340 Gyenge
I 341<Rossz


BEGIN_PREFORMATTED_TEXT
Energiahordozókra vonatkozó adatok ( 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelethez)
A primer energia átalakítási tényezők

Energia e
elektromos áram 2, 50
csúcson kívüli elektromos áram 1,80
földgáz 1,00
tüzelőolaj 1,00
szén 1,00
tüzifa, biomassza, pellet 0,60
megújuló (pl. napenergia) 0,00

Távfűtés esetén e
földgáz 1,26

2011-09-24
13:53:46
#18060
A háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről
1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet
2011-07-08
12:36:38
Előzmény: Jesu #15730#15732
Hőérzet - komfortTermészetesen ez kismértékben módosulhat pl.: az XX kromoszómába a magasabb hőmérsékleteket kódolták bele:)
2011-06-25
22:44:00
#15453
Radiátorok hőleadása különböző hőmérsékleten

Padlófűtés méretezése (Danfoss)

Régi típusú radiátorok hőleadásai, táblázatba szedve.
Radal, DV Dunaújvárosi tagos lemezradiátor, öntöttvas tagos radiátor, csőregiszter. Ezek a radiátorok találhatóak meg a panel épületekben.

Lapradiátorok hőteljesítménye

2011-06-23
14:10:03
#15370
KAZÁNOK - FÖLDGÁZ ÜZEMŰ

Kondenzációs kazánok működése:2011-06-23
14:05:21
#15369
KAZÁNOK - SZILÁRD TÜZELÉSŰ

A kazánképlet
(forrás: sdt.sulinet.hu)

A felületi nyomás alapképletéből levezethető az úgynevezett kazánformula (kazánképlet), amellyel a szükséges falvastagság határozható meg adott üzemi paraméterek mellett.
A húzóerő nagysága: F= D&#8901;l&#8901;p
Az ébredő feszültség: σ=FA=D&#8901;l&#8901;p2&#8901;s&#8901;l=D&#8901;p2&#8901;s

Ebből adott terhelés esetén számítható a falvastagság: s=D&#8901;p2&#8901;σm (kazánképlet)Példa a falvastagság meghatározására
Egy alumíniumcső
belső átmérője d = 200 mm
a cső belső túlnyomása p=107Pa
a cső anyagára σmeg=100 MPa = 100&#8901;106 Pa
Számítsuk a szükséges falvastagságot (s = ?), ha a korróziós ráhagyás
c1=2 mm


Atmos javasolt bekötése (Szakszer)

2011-06-22
12:00:29
#15340
HŐSZIVATTYÚK

Földhőszondák hőelvonási teljesítményeAz adatok a hőnyerés folyamatában érvényesek, a nyári - hűtési - időszakban ezek feleződnek.
PH-s kollégát kérdeztem tavaly nyáron: egységesen 15W/fm-el számolnak ha hűteni kell.HŐSZIVATTYÚ típusok

1. Fujitsu ASYA09-12LGC2. FUJISTSU WO K140
LWC : Leaving water condenser temperature
Tamb : Temperature ambient
HC : Heating capacity (kW)
PI : Power input (kW)
COP : Coefficient of performance3. Alpha-Innotec LW70


Milyen engedélyek kellenek egy hőszivattyúhoz?


2011-06-19
08:14:27
#15222
FAANYAGVÉDELEM

Gombák és penészekFarontó bogarakÉpületek Faszerkezeteinek Védelme
2011-05-10
09:50:04
#14205
Szenzorok hőmérsékletfüggése


Pt1000 szenzor hőmérsékletfüggése (Ohm)
Pt100 esetén 10-el osztani
°C 0.0 -1.0 -2.0 -3.0 -4.0 -5.0 -6.0 -7.0 -8.0 -9.0
-50.0 803.1
-40.0 842.9 838.8 834.8 830.8 826.9 822.9 818.9 815.0 811.0 807.0
-30.0 882.2 878.3 874.3 870.4 866.4 862.5 858.5 854.6 850.6 846.7
-20.0 921.6 917.7 913.7 909.8 905.9 901.9 898.0 894.0 890.1 886.2
-10.0 960.9 956.9 953.0 949.1 945.2 941.2 937.3 933.4 929.5 925.5
0.0 1000.0 996.1 992.2 988.3 984.4 980.4 976.5 972.6 968.7 964.8

°C 0,0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
0.0 1000.0 1003.9 1007.8 1011.7 1015.6 1019.5 1023.4 1027.3 1031.2 1035.1
10.0 1039.0 1042.9 1046.8 1050.7 1054.6 1058.5 1062.4 1066.3 1070.2 1074.0
20.0 1077.9 1081.8 1085.7 1089.6 1093.5 1097.3 1101.2 1105.1 1109.0 1112.8
30.0 1116.7 1120.6 1124.5 1128.3 1132.2 1136.1 1139.9 1143.8 1147.7 1151.5
40.0 1155.4 1159.3 1163.1 1167.0 1170.8 1174.7 1178.5 1182.4 1186.2 1190.1
50.0 1194.0 1197.8 1201.6 1205.5 1209.3 1213.2 1217.0 1220.9 1224.7 1228.6
60.0 1232.4 1236.2 1240.1 1243.9 1247.7 1251.6 1255.4 1259.2 1263.1 1266.9
70.0 1270.7 1274.5 1278.4 1282.2 1286.0 1289.8 1293.7 1297.5 1301.3 1305.1
80.0 1308.9 1312.7 1316.6 1320.4 1324.2 1328.0 1331.8 1335.6 1339.4 1343.2
90.0 1347.0 1350.8 1354.6 1358.4 1362.2 1366.0 1369.8 1373.6 1377.4 1381.2
100.0 1385.0 1388.8 1392.6 1396.4 1400.2 1403.9 1407.7 1411.5 1415.3 1419.1
110.0 1422.9 1426.6 1430.4 1434.2 1438.0 1441.7 1445.5 1449.3 1453.1 1456.8


Szenzorok hőmérsékletfüggése
Temperature Pt100 Pt1000 PTC NTC NTC NTC NTC NTC
Typ404 Typ501 Typ201 Typ101 Typ102 Typ103 Typ104 Typ105

-50 80.31 803.1 1032
-45 82.29 822.9 1084
-40 84.27 842.7 1135 50475
-35 86.25 862.5 1191 36405
-30 88.22 882.2 1246 26550
-25 90.19 901.9 1306 26083 19560
-20 92.16 921.6 1366 19414 14560
-15 94.12 941.2 1430 14596 10943
-10 96.09 960.9 1493 11066 8299
-5 98.04 980.4 1561 31389 8466
0 100.00 1000.0 1628 23868 6536
5 101.95 1019.5 1700 18299 5078
10 103.90 1039.0 1771 14130 3986
15 105.85 1058.5 1847 10998
20 107.79 1077.9 1922 8618
25 109.73 1097.3 2000 6800 15000
30 111.67 1116.7 2080 5401 11933
35 113.61 1136.1 2162 4317 9522
40 115.54 1155.4 2244 3471 7657
45 117.47 1174.7 2330 6194
50 119.40 1194.0 2415 5039
55 121.32 1213.2 2505 4299 27475
60 123.24 1232.4 2595 3756 22590
65 125.16 1251.6 2689 18668
70 127.07 1270.7 2782 15052
75 128.98 1289.8 2880 12932
80 130.89 1308.9 2977 10837
85 132.80 1328.0 3079 9121
90 134.70 1347.0 3180 7708
95 136.60 1366.0 3285 6539
100 138.50 1385.0 3390
105 140.39 1403.9
110 142.29 1422.9
150 157.31 1573.1
200 175.84 1758.4
K típusú hőelem - a termoelektromos feszültség, mint a hőmérséklet függvénye (Hidegpont = 0 C)
2011-05-09
19:21:19
#14191
Gyakrabban előforduló anyagok sűrűségeNormál légnyomáson (101 325 Pa)

Szilárd anyagok, 18 0C, 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3

acél 7,8
alumínium 2,7
antracit 1,4-1,7
arany 19,3
aszfalt 1,1-1,4
bauxit 2,6-4,4
beton 1,8-2,5
bőr 0,86-1,0
celluloid 1,4
cement, nedves 3,2
száraz 2,3
cink 7,15
cukor 1,6
csont 1,8-2,0
ebonit 1,2-1,5
ezüst 10,5
faszén 0,3-0,6
fenyőfa 0,5-0,7
föld 1,3-2,0
grafit 2,2
gyanta 1,01
gyémánt 3,05
irídium 22,5
jég 0,92
kaucsuk 0,93
koksz 1,6-1,9
-, halomban 0,5
kőszén 1,2-1,5
márvány 2,7
nátrium 0,97
nikkel 8,8
ólom 11,4
ón 7,3
ozmium 22,5
papiros 0,9-1,2
parafa 0,24
paraffin 0,8-0,9
platina 21,4
polietilén 0,92
polisztirol ?
poliuretán ?
polivinilklorid 1,35-1,4
pocelán 2,3
sárgaréz 8,5-8,7
tégla 2,5
tölgyfa 0,6-1,0
vas, kovácsolt 7,8
öntött 7,2
viasz 0,96
vörösréz 8,9
wolfram 18,3
urán 18,7
üveg 2,6-3,4

Cseppfolyós anyagok, 18 0C, 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3

alkohol 0,8
benzin 0,7-0,8
benzol 0,88
glicerin 1,26
higany 13,6
kénsav, 10%-os 1,1
25%-os 1,2
50%-os 1,4
tömény 1,85
motalkó 0,72
olaj 0,9-0,92
petróleum 0,85
sósav, 10%-os 1,05
20%-os 1,1
40%-os 1,25
tej 1,03-1,06
tengervíz 1,03
víz (4 0C) 1,0

Légnemű anyagok, 0 0C, 1 kg/m3 = 1000 kg/dm3

argon 1,782
generátorgáz 1,14
hélium 0,179
hidrogén 0,09
klórgáz 3,22
kripton 3,74
levegő 1,293
neon 0,899
nitrogén 1,251
ózon 2,22
oxigén 1,429
széndioxid 1,977
szénmonoxid 1,25
világítógáz 0,596
vízgőz (99,1 0C) 0,8
xenon 5,89


2011-04-22
07:08:17
#13893
Napkollektor minősítések

WIKORA Wikosun 2002TiAPRICUS AP20APRICUS AP30WESTECHTZ582011-03-20
10:00:00
#13090
Élelmiszerfogyasztás alakulása Magyarországon
2011-03-19
21:58:02
Előzmény: robert #12342#13087
Néhány építőanyag lambda értéke:


2011-03-01
04:04:28
#12370
KERTÉSZKEDÉS

A növényvédõ szerek forgalmi kategóriába sorolásának szempontjai2011-02-28
09:42:13
#12342
ÉRINTÉSVÉDELEM

Fontos! A feltett anyagok példák.
Az érvényességük a megjelenés időpontjában. ÉV Mubi állásfoglalások, ajánlások, határozatok, felszólítások azóta megváltozhattak, és folyamatos változás alatt állnak.
Munkád előtt kérd ki egy szakértő véleményét. A munka elvégzését csak szakember végezheti.

Nem termékszabványról, nem termék engedélyezésről, hanem ÉRINTÉSVÉDELEMRŐL van szó.

Az első képen olvasható, hogy nem kell egy vasalót feltétlenül érintésvédelemmel ellátni.
Biosolar Forum  =>  Általános  =>  TÁBLÁZATOKlapozz: 1, 2, 3   következő »
Copyright © 2005-2019 Bernáth Róbert
Minden jog fenntartva